Pożyczka gotówkowa online

Pożyczka gotówkowa online Bank Millennium to oferta dla nowych klientów w kwocie nawet do 40 000 zł bez prowizji! Nie jesteś klientem Banku Millennium? Skorzystaj z pożyczki online w promocji i zostań klientem Millennium (RRSO 11,96%) - pożycz wygodnie online, sprawdź warunki promocji POŻYCZKI ON-LINE DLA NOWYCH KLIENTÓW EDYCJA V.

Bank Millennium pożyczka gotówkowa online

Pożyczka online

Promocja Pożyczka online dla nowych klientów (edycja IV) trwa od 28 października 2023 r. do 23 lutego 2024 r

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci, których:

 • na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej nie wiąże z Bankiem Millennium żadna umowa

Pożyczka Millennium:

 • możesz pożyczyć od 1000 zł do 40 000 zł
 • 0 zł prowizji za udzielenie, wnioskujesz całkowicie online
 • płacisz stałą ratę
 • Ty decydujesz, jak długo będziesz spłacać – od 6 do 70 miesięcy
 • skorzystaj z pożyczki online w promocji dla nowych klientów (RRSO 11,96%)

 • możesz wybrać pożyczkę z ubezpieczeniem od utraty pracy lub choroby (RRSO 20,79%)

sprawdź promocję

Promocja

Promocja polega na udzieleniu uczestnikowi, spełniającemu łącznie warunki opisane poniżej, pożyczki gotówkowej na następujących warunkach:

 • 1) stałe oprocentowanie nominalne pożyczki: 11,35% w skali roku
 • 2) prowizja za udzielenie: 0%.

Do promocji mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nadany numer pesel i legitymujące się polskim dowodem osobistym, które w trakcie trwania promocji spełnią łącznie następujące warunki:

 • 1) zaakceptują postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczącego zawarcia umowy pożyczki gotówkowej przez Internet w Banku Millennium S.A. oraz Regulaminu świadczenia Usług Otwartej Bankowości w Banku Millennium S.A.,
 • 2) złożą w Banku wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej o parametrach określonych w ust. 3 niniejszego regulaminu,
 • 3) na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej nie wiąże ich z Bankiem żadna umowa ani nie posiadają żadnego produktu oferowanego przez Bank,
 • 4) w zakresie wniosku, o którym mowa w pkt 2) powyżej, otrzymają pozytywną decyzję kredytową wydaną przez Bank,
 • 5) zawrą z Bankiem umowę pożyczki gotówkowej o parametrach określonych w ust. 3 w terminie określonym w ust. 2 niniejszego regulaminu,
 • 6) zawrą z Bankiem wraz z umową pożyczki, umowę rachunków bankowych, karty debetowej oraz dostępu do usług przez kanały bankowości elektronicznej w terminie, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu,
 • 7) wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu przekazywania przez Bank informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z Bankiem,
 • 8) wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon,
 • 9) jeśli wraz z umową pożyczki gotówkowej jednocześnie zawrą za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 1 (ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka udzielana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., a Bank pełni rolę agenta ubezpieczeniowego – ubezpieczenie jest dostępne dla osób, które w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65. roku życia) to wskażą Bank jako uprawnionego do świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Uczestnika,
 • 10) nie są pracownikami Banku ani pracownikami Grupy Banku tj. Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium TFI, Millennium Bank Hipoteczny, Goodie Spółka z o.o.,
 • 11) zadeklarują comiesięczny wpływ środków pochodzących z wynagrodzenia lub dochodu netto, w wysokości określonej w Umowie, w całym okresie jej spłaty, na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku otworzony zgodnie z pkt. 6. Deklarowany wpływ nie może być mniejszy niż 1000 zł.

Dodatkowe inf. w regulaminie na:

 • bankmillennium.pl/delegate/managedfiles/1734/latest

Pod odnośnikiem Bank Millennium pożyczka gotówkowa online znajdziesz też inne kredyty Bank Millennium i pożyczki Bank Millennium (sprawdź dostępność).

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej on-line w promocji dla nowych klientów edycja V: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,96%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 12 889,86 zł, całkowita kwota do zapłaty: 16 307,41 zł, oprocentowanie stałe 11,35% w skali roku, całkowity koszt kredytu: 3 417,55 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3 417,55 zł), 51 miesięczne raty równe w wysokości 319,75 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulację wykonaliśmy 28.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. - sprawdź aktualną wartość RRSO oraz warunki na stronie banku Bank Millennium.

Opinie o

Pożyczka gotówkowa online od Millennium - do 40 000 zł na okres do 70 miesięcy. Oferta dla nowych klientów banku. [2022-12-05]

Dodaj opinię

Bank Millennium pożyczka gotówkowa online opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Bank Millennium pożyczka gotówkowa online forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)


Bieżący artykuł na Oferty Pożyczek to "Bank Millennium pożyczka gotówkowa online"