AlfaKredyt

Alfa Kredyt to polska firma pożyczkowa oferująca pożyczki w kwocie do 6000 zł na okres 30 dni. Aby zostać pożyczkobiorcą Alfa Kredyt należy być osobą w wieku od 21 do 75 lat oraz posiadać pozytywną historię w BIG i BIK, poznaj opinie o AlfaKredyt.

Pożyczka AlfaKredyt

RRSO 319.14%

Od 21 do 75 lat
Ile pożyczę od AlfaKredyt?

500 - 6 000 zł

✔️ bez KRD, bez ERIF
Na ile pożyczę od AlfaKredyt?

30 dni

Przedłużenie spłaty: szczegóły na Twoim profilu, zaloguj się i sprawdź!

Wymagania AlfaKredyt

Klientem Alfakredyt może zostać osoba, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokonała skutecznej rejestracji w systemie internetowym www.alfakredyt.pl i złożyła poprawnie wypełniony wniosek;
 • nie posiada żadnych zaległości pieniężnych wymagalnych i niewymagalnych wobec Pożyczkodawcy;
 • nie figuruje w rejestrze dłużników;
 • zapoznała się z warunkami umowy, regulaminu i je zaakceptowała;
 • jest w wieku od 21 do 75 lat;
 • spełniła wszystkie warunki, o których mowa w regulaminie i w umowie.

Po dodatkowe inf. odsyłamy na stronę firmy albo Alfa Kredyt Logowanie jeżeli jesteś powracającym klientem lub Alfa Kredyt kontakt - jeżeli masz pytania związane z pożyczką i chcesz się połączyć z infolinią firmy.

Wymagania AlfaKredyt

Ile od AlfaKredyt

Ile mogę pożyczyć od AlfaKredyt i na jak długo?

Jeśli to Twoja pierwsza pożyczka AlfaKredyt, możesz otrzymać do 3000 zł na 30 dni - aby uzyskać pierwszą pożyczkę w Alfakredyt Sp. z o. o. niezbędne są: aktualny numer telefonu komórkowego, adres e-mail, konto bankowe, którego jesteś właścicielem.

Jeśli to kolejna pożyczka AlfaKredyt, możesz otrzymać do 6000 zł na 30 dni.

Na ile od AlfaKredyt

W AlfaKredyt możesz pożyczyć pieniądze na 30 dni, bez względu na to, czy jest to Twoja pierwsza, czy kolejna pożyczka.

Aby uzyskać pierwszą pożyczkę w Alfakredyt Sp. z o. o. niezbędne są: aktualny numer telefonu komórkowego, adres e-mail, konto bankowe, którego jesteś właścicielem.

Od ilu lat AlfaKredyt

Od ilu lat pożyczka AlfaKredyt? Jaki jest MINIMALNY wiek pożyczkobiorcy, aby otrzymać pożyczkę AlfaKredyt?

AlfaKredyt udziela pożyczek dla osób w wieku ✔️od 21 lat.

W niektórych przypadkach, w szczególności dla osób bardzo młodych, AlfaKredyt może (ale nie musi) wymagać dodatkowego ubezpieczenia lub zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje uzyskasz od AlfaKredyt uzyskasz na stronie pożyczki. 👉naciśnij banner lub przycisk i przejdź do AlfaKredyt

AlfaKredyt inny minimalny wiek (inny wiek od ilu lat)? - poinformuj nas w komentarzu o zmianie dla pożyczki AlfaKredyt, dziękujemy 🙂.

Do ilu lat AlfaKredyt

Do ilu lat pożyczka AlfaKredyt? Jaki jest MAKSYMALNY wiek pożyczkobiorcy, aby otrzymać pożyczkę AlfaKredyt? A może to pożyczka bez limitu wieku?

AlfaKredyt udziela pożyczek i górny limit wieku dla pożyczki AlfaKredyt to ✔️do 75 lat.

W niektórych przypadkach, w szczególności dla osób w podeszłym wieku, AlfaKredyt może (ale nie musi) wymagać dodatkowego ubezpieczenia lub zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje uzyskasz od AlfaKredyt uzyskasz na stronie pożyczki, 👉naciśnij banner lub przycisk i przejdź do AlfaKredyt

AlfaKredyt inny maksymalny wiek (inny wiek do ilu lat)? - poinformuj nas w komentarzu o zmianie dla pożyczki AlfaKredyt, dziękujemy 🙂.

Bazy AlfaKredyt

Jakie bazy sprawdza AlfaKredyt? Czy AlfaKredyt weryfikuje bazy BIK, BIG, KRD, ERIF? Czy sprawdza inne bazy? Sprawdź jakie sprawdza:

 • ❌AlfaKredyt sprawdza BIK
 • ❌AlfaKredyt sprawdza BIG
 • ✔️AlfaKredyt nie sprawdza KBIG => AlfaKredyt bez KBIG
 • ✔️AlfaKredyt nie sprawdza KRD => AlfaKredyt bez KRD
 • ✔️AlfaKredyt nie sprawdza ERIF => AlfaKredyt bez ERIF
 • ✔️AlfaKredyt nie sprawdza ZBP => AlfaKredyt bez ZBP
 • ✔️AlfaKredyt nie sprawdza CRIF => AlfaKredyt bez CRIF
 • ✔️AlfaKredyt nie sprawdza PWIP => AlfaKredyt bez PWIP

👉naciśnij banner lub przycisk i przejdź do AlfaKredyt.

Czy AlfaKredyt sprawdza inne bazy? Albo AlfaKredyt nie sprawdza wymienionych baz? - jeśli wiesz to, to poinformuj nas w komentarzu o tym, jakie bazy sprawdza AlfaKredyt a my podzielimy się informacją z innymi Czytelnikami, dziękujemy 🙂.

Pożyczka AlfaKredyt

RRSO 319.14%

Od 21 do 75 lat
Ile pożyczę od AlfaKredyt?

500 - 6 000 zł

✔️ bez KRD, bez ERIF
Na ile pożyczę od AlfaKredyt?

30 dni

Przedłużenie spłaty: szczegóły na Twoim profilu, zaloguj się i sprawdź!

Rejestracja AlfaKredyt

Jesteś nowym klientem Alfa Kredyt? Aby skorzystać z oferty firmy należy się zarejestrować. Kliknij przycisk i przejdź na stronę Alfa Kredyt aby się zarejestrować, na której:

 • ustaw kwotę pożyczki - skorzystaj z suwaka albo z przycisków ➕ / ➖
 • na ile dni: - skorzystaj z suwaka albo z przycisków ➕ / ➖

i naciśnij przycisk WEŹ 2 000 ZŁ (jeśli wnioskowana kwota pożyczki to dwa tysiące złotych, lub inna kwota). Uwaga! Osoby posiadające negatywną opinię w BIK i BIG nie mogą ubiegać się o pożyczkę.

Rejestracja Alfa Kredyt

Dane osobowe (wprowadź):

 • imię - wprowadź imię w pełnej formie: BEZ ZDROBNIEŃ, Alfa Kredyt posłuży się nim przy weryfikacji Twojej tożsamości.
 • nazwisko - dokładnie sprawdź poprawność nazwiska, Alfa Kredyt posłuży się nim przy weryfikacji Twojej tożsamości.
 • e-mail - wprowadź adres e-mail, który używasz najczęściej, gdyż na ten adres zostanie wysłana umowa Alfa Kredyt oraz wyciąg - adres email to będzie też Twój login Alfakredyt
 • telefon komórkowy - wprowadź numer telefonu komórkowego, na który chcesz otrzymać informację oraz z którego chcesz wysłać wniosek o udzielenie pożyczki.
 • seria i numer dowodu osobistego - wpisz dane z Twojego dowodu.
 • PESEL - wprowadź Twój numer pesel, numer ten możesz przepisać z Twojego dowodu osobistego.
 • Kraj urodzenia wybierz z listych dostępnych wartości

Adres zameldowania: podaj miasto, ulicę i nr budynku (oraz numer mieszkania, jeśli taki posiadasz), wprowadź również kod pocztowy w formacie 00-000. W punkcie tym wskaż, czy adres do korespondencji jest taki sam, czy różny od adresu zameldowania.

Źródła dochodu i bank:

 • wybierz źródło dochodu z dostępnej listy
 • określ miesięczne wynagrodzenie netto (do ręki), również z dostępnej listy
 • wybierz bank, w którym masz konto

Hasło: wprowadź hasło do logowania do Alfa Kredyt, pamiętaj, że hasło Alfa Kredyt powinno zawierać min. 7 liter i min. 1 znak specjalny (np. @, #, %, &, *).

Zaznacz wymagane zgody (ich pełną treść znajdziesz na stronie Alfa Kredyt, wymagane są pierwsze trzy zgody):

 • Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Formularza informacyjnego , Regulaminu, Ramowej Umowy Pożyczki, Klauzuli informacyjnej oraz Polityki Prywatności od firmy Alfakredyt Sp. z o.o. (wymagane)
 • Udzielam zgody Alfakredyt Sp. z o.o. na udostępnianie moich danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej, upoważniam Alfakredyt Sp. z o.o. do weryfikacji mojego zatrudnienia, oraz upoważniam do pozyskania moich danych gospodarczych w bazach KRD BIG S.A., BIG Infomonitor S.A., KBIG S.A. (wymagane)
 • Upoważniam AlfaKredyt Sp. z o.o. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z prośbą o udostępnienie informacji w celu weryfikacji zdolności kredytowej. (wymagane)
 • Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani bliskim współpracownikiem PEP w rozumieniu Ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (opcjonalne)
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (opcjonalne)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych (opcjonalne)

A następnie naciśnij przycisk REJESTRACJA.

Wniosek AlfaKredyt

Wniosek AlfaKredyt o pierwszą pożyczkę możesz złożyć tylko przez Internet, gdyż konieczna będzie rejestracja i potwierdzenie danych - przejdź na stronę Alfakredyt aby złożyć wniosek o pożyczkę:

 • ustaw kwotę pożyczkę - możesz skorzystać z suwaka albo przycisków +/-

Sprawdź na kalkulatorze AlfaKredyt ustawione wartości pożyczki, w tym datę spłaty czy całkowitą kwotę pożyczki - jeżeli ustawione wartości będą poprawne kliknij Weź 3000 zł - jeżeli kwota pożyczki będzie 3000 zł.

W formularzu rejestracyjnym AlfaKredyt wprowadź:

 • informacje osobiste: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, PESEL oraz serię i nr dowodu
 • źródło dochodu: wybierz z listy i określ poziom dochod
 • adres zameldowania: miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania

oraz ustaw hasło, które musi zawierać min. 7 znaków, w tym 1 dużą literę i 1 cyfrę i zaznacz wymagane zgody.

Wniosek o kolejną pożyczkę (jeżeli jesteś już klientem AlfaKredyt) możesz złożyć aż na trzy sposoby:

 • przez Internet;
 • SMS-em;
 • telefonicznie

w pierwszym przypadku wymagane będzie zalogowanie do AlfaKredyt, przypominamy, że login AlfaKredyt to Twój adres e-mail.

Kalkulator AlfaKredyt

Korzystając z kalkulatora AlfaKredyt możesz zmieniać kwotę pożyczki, tak aby dopasować do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Dla kwoty pożyczki powyżej 3000 zł aż do kwoty maksymalnej oferowanej przez AlfaKredyt do skorzystania z oferty konieczne jest zalogowanie do AlfaKredyt - przycisk Zaloguj się.

Przykładowe warunki pożyczki AlfaKredyt z kalkulatora na dzień 25.08.2022 (pamiętaj, że kalkulator AlfaKredyt pełni funkcję informacyjną), a poniżej przykładowe wartości z kalkulatora AlfaKredyt:

Dla kwoty 3000 zł:

 • Data spłaty: 24.09.2022
 • Kwota: 3 000,00 zł
 • Prowizja: 675,00 zł 0,00 zł
 • Oprocentowanie:0,00 zł
 • RRSO: 1 081,20% 0,00%
 • Razem:3 675,00 zł 3 000,00 zł

Dla kwoty 1500 zł:

 • Data spłaty: 24.09.2022
 • Kwota: 3 000,00 zł
 • Prowizja: 337,50 zł 0,00 zł
 • Oprocentowanie:0,00 zł
 • RRSO: 1 081,20% 0,00%
 • Razem: 1 037,50 zł 3 000,00zł

Infolinia AlfaKredyt

Infolinia AlfaKredyt, dane kontaktowe, sprawdź w jakich godzinach dzwonić na infolinię AlfaKredyt z pytaniami o pożyczkę AlfaKredyt:

 • ☎️AlfaKredyt infolinia +48 876181062
 • ⏲️AlfaKredyt infolinia godziny pracy pn-pt: 8:00 - 20:00, so - n: 9:00 - 16:00

Warto wiedzieć, że na infolinii AlfaKredyt uzyskasz nie tylko informacje o posiadanej pożyczce AlfaKredyt, bieżącej wysokości raty czy terminie spłaty pożyczki. Dowiesz się też o zadłużeniu po terminie spłaty, czy promocjach organizowanych przez AlfaKredyt oraz uzyskasz pomoc przy problemach z logowaniem czy zmianie hasła.

zobacz też:

👉naciśnij banner lub przycisk i przejdź do AlfaKredyt.

Godziny pracy infolinii AlfaKredyt mogą się zmieniać, aktualne na stronie AlfaKredyt.

Zmiana infolinii AlfaKredyt? - poinformuj nas o zmianie nr telefonu na infolinię AlfaKredyt albo o zmianie godzin pracy infolinii AlfaKredyt, dziękujemy 🙂.

Godziny AlfaKredyt

W jakich godzinach pracuje AlfaKredyt? Sprawdź godziny pracy AlfaKredyt i kiedy dzwonić do Biura Obsługi Klienta AlfaKredyt / w jakich godzinach dzwonić na Infolinię AlfaKredyt?

👉Uwaga! Wniosek o pożyczkę AlfaKredyt możesz składać 24h/dobę, a godziny pracy biura AlfaKredyt i konsultantów AlfaKredyt to:

⏲️Godziny pracy AlfaKredyt poniedziałek - piątek: 08:00 - 20:00
⏲️Godziny pracy AlfaKredyt sobota: 09:00 - 16:00
⏲️Godziny pracy AlfaKredyt niedziela: 09:00 - 16:00

⏲️AlfaKredyt to pożyczka 24h/7/365
☎️AlfaKredyt: +48 876181062

👉naciśnij banner lub przycisk i przejdź do AlfaKredyt.

Uwaga! Godziny pracy AlfaKredyt mogą się zmieniać, aktualne znajdziesz zawsze na stronie AlfaKredyt. Inne godziny pracy AlfaKredyt? Prosimy o informację w komentarzu.

Inne godziny pracyAlfaKredyt? - poinformuj nas w komentarzu o zmianie godzin pracy AlfaKredyt, dziękujemy 🙂.

Kontakt AlfaKredyt

Jak skontaktować się z AlfaKredyt? Kontakt z AlfaKredyt możliwy jest na dwa sposoby: kontakt telefoniczny albo za pomocą e-mail.

Skontaktuj się telefonicznie w godzinach pracy: poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00, sobota - niedziela: 9:00 - 16:00 albo wyślij e-mail na adres info@alfakredyt.pl.

Pożyczka AlfaKredyt

RRSO 319.14%

Od 21 do 75 lat
Ile pożyczę od AlfaKredyt?

500 - 6 000 zł

✔️ bez KRD, bez ERIF
Na ile pożyczę od AlfaKredyt?

30 dni

Przedłużenie spłaty: szczegóły na Twoim profilu, zaloguj się i sprawdź!

Adres AlfaKredyt

Sprawdź adres AlfaKredyt, dane adresowe do kontaktu pocztowego z AlfaKredyt, dane siedziby. ⭐Podziel się opinią jeśli adres AlfaKredyt zmienił się.

Jaki adres AlfaKredyt? Sprawdź adres i dane teleadresowe AlfaKredyt:

 • 🏠Alfakredyt Sp.z o.o., ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa - adres AlfaKredyt,
 • ☎️+48 876181062 - AlfaKredyt kontakt.

Adres AlfaKredyt - składając wniosek o pożyczkę sprawdź poprawność danych adresowych na stronie AlfaKredyt lub infolinii AlfaKredyt. A gdy umowę pożyczki zawierasz po raz pierwszy warto również powierdzić dane rejestrowe AlfaKredyt, w tym NIP, REGON i KRS. Warto wiedzieć, kto udziela pożyczki i komu powierzasz swoje dane - czy AlfaKredyt to nie oszustwo, albo firma krzak?

Szczegółowe informacje o adresie AlfaKredyt uzyskasz na stronie, 👉naciśnij przycisk lub banner i przejdź na AlfaKredyt.

Inny adres AlfaKredyt? - poinformuj nas w komentarzu o zmianie danych adresowych AlfaKredyt, dziękujemy 🙂.

Logowanie AlfaKredyt

Jesteś już klientem Alfa Kredyt i chcesz się zalogować? Sprawdź logowanie Alfa Kredyt - kliknij przycisk i przejdź na stronę Alfa Kredyt na której w prawym górnym roku znajdziesz przycisk ZALOGUJ SIĘ umożliwiający wejście do profilu Alfakredyt, gdzie znajdziesz między innymi numer pożyczki.

Aby zalogować się kliknij i podaj:

 • adres e-mail - to Twój login AlfaKredyt
 • hasło

i naciśnij WEJDŹ - przykładowe wymagane wartości związane z logowaniem AlfaKredyt znajdziesz powyżej.

Po poprawnym zalogowaniu do Alfakredyt możesz sprawdzić numer pożyczki Alfa Kredyt, warunki pożyczki albo złożyć wniosek o kolejną, a inne nazwy, z którymi możesz się spotkać to profil klienta Alfakredyt / konto Alfakredyt.

Jeżeli któraś z podanych wartości nie będzie poprawna Alfa Kredyt wyświetli komunikat Nieprawidłowy login albo hasło - spróbuj wpisać je ponownie i raz jeszcze przypominamy, że login Alfa Kredyt to Twój adres email podany w procesie rejestracji.

Bezpieczna spłata AlfaKredyt

Dokonując spłaty AlfaKredyt wykorzystaj dane do przelewu, które znajdziesz na AlfaKredyt:

Numer konta: [na stronie AlfaKredyt]

Odbiorca: Alfakredyt Sp. z o.o.

Tytuł przelewu dla rejestracji: Przeczytałem/łam i zgadzam się z warunkami Regulaminu i Umowy Pożyczki od firmy Alfakredyt Sp. z o.o.

Tytuł przelewu dla spłaty pożyczki: Spłata pożyczki nr [wpisz numer pożyczki] - numer pożyczki znajdziesz po zalogowaniu na Profil Klienta AlfaKredyt.

Jeśli nie możesz spłacić pożyczki w terminie, zaloguj się do Profilu Klienta i zapoznaj się z możliwymi rozwiązaniami lub skontaktuj się z AlfaKredyt telefonicznie pod numerem 876 181 062.

Bezpieczeństwo AlfaKredyt

💡AlfaKredyt bezpieczeństwo - zobacz o czym warto pamiętać. AlfaKredyt bezpieczeństwo - podziel się w komentarzu własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w tej mierze, albo daj znać jeśli opisywane zmieniły się.

🔒Ikona zamkniętej kłódki, taką jak widzisz z lewej strony naszej strony i adres z https, to absolutna podstawa aby mówić o bezpieczeństwie na stronie AlfaKredyt (lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej o tematyce finansowej).

Czy strona bez kłódki i bez certyfikatu SSL jest zawsze niebezpieczna? Oczywiście nie musi tak być, ale firma finansowa stojąca za taką witryną wygląda na nieprofesjonalną, która dodatkowo nie dba o bezpieczeństwo swoich klientów.

Warto wiedzieć, że:

 • składając wniosek o pożyczkę AlfaKredyt (podobnie dla innych firm), wpisujesz na stronie wiele wrażliwych danych: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, dane finansowe - podając je na nieszyfrowanej może to wiązać się z ryzykiem ich wycieku
 • zakładając konto na AlfaKredyt definiujesz swoje dane logowania - login i hasło, wpisując je na nieszyfrowanej stronie narażasz się na ich utratę
 • logując się do profilu klienta AlfaKredyt (ale podobnie dla innych firm), podajesz swój login oraz hasło, które powinno być znane tylko Tobie - podawanie ich na nieszyfrowanej witrynie może wiązać się z ryzykiem ich wycieku
 • nawet samo przebywanie na niezabezpieczonej stronie (bez https) może narazić Cię na niebezpieczeństwo, gdyż przeglądanie takiej strony może być monitorwane, modyfikowane lub rejestrowane przez cyberprzestępców
!! unikaj odwiedzania witryn www o tematyce finansowej, które nie posiadają ważnego certyfikatu SSL (kłódka i adres z https) !!

🦉W przypadku niektórych witryn www certyfikat SSL jest wręcz konieczny (strona z https i kłódką) jeśli witryna taka daje przynajmniej jedną z wymienionych poniżej możliwość (przykłady dla AlfaKredyt):

 • utworzenia konta AlfaKredyt
 • logowania do konta AlfaKredyt (profil klienta AlfaKredyt)
 • podawania danych kontaktowych do AlfaKredyt czy zapisywania się do newslettera AlfaKredyt
 • korzystania z wyszukiwarki AlfaKredyt
 • podawania AlfaKredyt danych osobistych lub danych finansowych
 • aktualizacji danych osobistych, danych kontaktowych lub danych finansowych, zmiana loginu lub hasła logowania AlfaKredyt
!! unikaj stron bez ważnego certyfikatu SSL (kłódka i adres z https), na której zamierzasz wykonać czynności, o których mowa powyżej !!

Na stronie znajdziesz również informacje o bezpiecznym logowaniu AlfaKredyt i o tym na co zwrócić uwagę, aby spłata AlfaKredyt była bezpieczna.

Windykacja AlfaKredyt

AlfaKredyt windykacja - w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, pożyczkodawca zastrzega możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości przewidzianej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. w wysokości stanowiącej dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia przez pożyczkodawcę zwrotu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji na zasadach określonych we właściwych przepisach: Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Jak usunąć konto AlfaKredyt

Usunięcie konta Alfa Kredyt? Zgodnie z polityką prywatności Alfa Kredyt użytkownikowi przysługuje prawo do (cytujemy dosłownie zapisy z dokumentu punktów III. Podstawa przetwarzania Danych i V Prawa użytkownika):

[...] W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażone przez siebie zgody, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. [...]

oraz

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do jego danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania jego nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Dodatkowe inf., w tym pełne zapisy, można znaleźć na alfakredyt.pl/polityka-prywatnosci

Pożyczka AlfaKredyt

RRSO 319.14%

Od 21 do 75 lat
Ile pożyczę od AlfaKredyt?

500 - 6 000 zł

✔️ bez KRD, bez ERIF
Na ile pożyczę od AlfaKredyt?

30 dni

Przedłużenie spłaty: szczegóły na Twoim profilu, zaloguj się i sprawdź!

Przypomnienie hasła AlfaKredyt

Nie pamiętasz hasła logowania Alfakredyt? Przejdź na stronę i kliknij Zapomniałeś hasła? a następnie wybierze generowanie nowego hasła przez sms - w tym przypadku podaj numer telefonu albo wysłanie nowego hasła na e-mail - wybierając tę opcję wprowadź swój e-mail z formularza, przypominamy, że Twój login Alfa Kredyt to właśnie adres email.

Wygeneruj hasło na SMS (Generowanie nowego hasła przez sms):

 • podaj nr telefonu
 • kliknij WYŚLIJ

i postępuj zgodnie z komunikatem Alfa Kredyt: Zresetowaliśmy Twoje hasło i wysłaliśmy na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

Wygeneruj nowe hasło na e-mail (Wyślij nowe hasło na e-mail)

 • wprowadź swój e-mail z formularza
 • kliknij WYŚLIJ

i postępuj zgodnie z instrukcją otrzymaną na e-mail.

Login AlfaKredyt

Jaki jest login AlfaKredyt? Gdzie wpisać login AlfaKredyt aby wejść do profilu klienta?

Przejdź na stronę AlfaKredyt, na której naciśni przycisk Zaloguj się , po wciśnięciu którego ukaże się okno WEJŚCIE DO PROFILU - login Alfa Kredyt wprowadź w pierwszym polu (wyróżnione powyżej z ikoną 📧), zobacz też logowanie Alfa Kredyt.

Kod rabatowy AlfaKredyt

🛒Promocje i darmowe kody rabatowe AlfaKredyt, aktualne zniżki i rabaty do wykorzystania w AlfaKredyt - ✔️️sprawdź dostępne (❔) kody rabatowe AlfaKredyt, użyj kodu rabatowego i ✔️️sprawdź ile możesz zaoszczędzić - szczegóły po kliknięciu na kod rabatowy AlfaKredyt.

Brak kodów rabatowych AlfaKredyt?!

Kody i kupony rabatowe umożliwiają skorzystanie ze zniżki. Niestety nie posiadamy informacji o kodach rabatowych AlfaKredyt, którymi moglibyśmy podzielić się się z Tobą - AlfaKredyt nie udostępnia kodów rabatowych albo na stałe lub czasowo nie udziela pożyczek z kodem rabatowym.

Zmiana warunków i kody rabatowe AlfaKredyt są ponownie dostępne? Poinformuj nas w komentarzu o zmianie kodów rabatowych AlfaKredyt albo innych istotnych informacjach związanych z kodami rabatowymi AlfaKredyt, dziękujemy 🙂.

Posiadasz aktywny kod rabatowy AlfaKredyt? Prosimy o informację jeśli posiadasz kod rabatowy AlfaKredyt, z którego nie będziesz korzystać i którym możesz podzielić się z innymi Czytelnikami. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za jakość pozystanego w ten sposób kodu rabatowego AlfaKredyt.

Profil Klienta AlfaKredyt

Po zalogowaniu na profil klienta Alfa Kredyt znajdziesz numer pożyczki, a do logowania AlfaKredyt użyj adresu e-mail (to Twój login Alfa Kredyt) oraz hasła ustanowionego w procesie rejestracji - hasło logowania mogło również zostać zmienione.

W przypadku problemów z logowaniem i wejściem do profilu klienta skorzystaj z możliwości wygenerowania nowego hasła logowania.

Promocja AlfaKredyt

Pierwsza pożyczka AlfaKredyt do 3000 zł z RRSO 0% (przy terminowej spłacie).

Warunkiem skorzystania z pożyczki promocyjnej jest terminowa spłata pożyczki najpóźniej w terminie spłaty pożyczki określonym w umowie pożyczki.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki promocyjnej w przypadku terminowej spłaty:

 • całkowita kwota pożyczki: 1000 zł,
 • opłata rejestracyjna: 0,01 zł,
 • oprocentowanie: 0%,
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • prowizja: 0,00 zł,
 • całkowity koszt pożyczki: 0,01 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1000,01 zł (spłata jednorazowa)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%.

Kod promocyjny AlfaKredyt

Darmowe kody promocyjne AlfaKredyt, zniżki i aktualne rabaty do wykorzystania w AlfaKredyt - ✔️️sprawdź dostępne (❔) kody promocyjne AlfaKredyt, użyj kodu promocyjnego i ✔️️oszczędzaj pieniądze - szczegóły po kliknięciu na kupon rabatowy AlfaKredyt.

Brak kodu promocyjnego AlfaKredyt?!

Kody i kupony promocyjne umożliwiają skorzystanie ze zniżki. Niestety nie posiadamy informacji o kodach promocyjnych AlfaKredyt, którymi moglibyśmy podzielić się się z Tobą - AlfaKredyt nie udostępnia kodów promocyjnych albo na stałe lub czasowo nie udziela pożyczek z kuponami promocyjnymi.

Zmiana warunków i kody promocyjne AlfaKredyt są ponownie dostępne? Poinformuj nas w komentarzu o zmianie kodów promocyjnych AlfaKredyt albo innych istotnych informacjach związanych z kodami promocyjnymi AlfaKredyt, za które dziękujemy 🙂.

Posiadasz aktywny kod promocyjny AlfaKredyt? Prosimy o informację jeśli posiadasz kod promocyjny AlfaKredyt, z którego nie będziesz korzystać i którym możesz podzielić się z innymi Czytelnikami. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za jakość pozystanego w ten sposób kodu promocyjnego AlfaKredyt.

Pożyczka AlfaKredyt

RRSO 319.14%

Od 21 do 75 lat
Ile pożyczę od AlfaKredyt?

500 - 6 000 zł

✔️ bez KRD, bez ERIF
Na ile pożyczę od AlfaKredyt?

30 dni

Przedłużenie spłaty: szczegóły na Twoim profilu, zaloguj się i sprawdź!

Pierwsza pożyczka AlfaKredyt

Pierwszy raz w AlfaKredyt? ✍Do rejestracji w AlfaKredyt i złożenia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, dostęp do internetu, konto bankowe w banku działającym w Polsce, telefon komórkowy w sieci zarejestrowanej w Polsce, adres e-mail, rejestracja AlfaKredyt / wniosek AlfaKredyt 24h/7 i również bez wychodzenia z domu. Inne warunki pierwszej AlfaKredyt? ⭐Dodaj opinię na ten temat.

AlfaKredyt nie udziela pierwszej pożyczki za darmo. Sprawdź szczegółowe warunki pożyczki płatnej AlfaKredyt, gdyż pierwsza pożyczka od AlfaKredyt nie jest bezpłatna - to nie jest pożyczka z RRSO 0% i z zerowym oprocentowaniem!

Warto mieć jednak na uwadze, że warunki udzielania pożyczek zmieniają się, również dla pożyczek w AlfaKredyt. Zajrzyj za jakiś czas i sprawdź ponownie, być może pierwsza pożyczka od AlfaKredyt będzie darmowa.

Zmiana warunków dla pierwszej pożyczki od AlfaKredyt? - poinformuj nas w komentarzu o zmianie warunków AlfaKredyt, dziękujemy 🙂.

Przedłużenie spłaty AlfaKredyt

Czy w AlfaKredyt możesz przedłużyć termin spłaty pożyczki? Tak, możesz przedłużyć termin spłaty pożyczki AlfaKredyt, szczegóły na Twoim profilu, zaloguj się do AlfaKredyt i sprawdź.

Najlepiej spłać pożyczkę w terminie i skorzystaj ze specjalnych przywilejów. Spłata w terminie pozwoli Ci dołączyć do programu lojalnościowego AlfaKredyt i na bieżąco śledzić płynące z niego korzyści. Dokonując spłaty w terminie również budujesz swoją pozytywną historię kredytową - wszystkie dane do przelewu, w tym numer konta AlfaKredyt, znajdziesz na stronie firmy:

 • numer konta
 • odbiorca Alfakredyt Sp. z o.o.
 • tytuł przelewu: spłata pożyczki nr [Numer pożyczki znajdziesz po zalogowaniu na Profil Klienta AlfaKredyt]

Refinansowanie AlfaKredyt

Refinansowanie chwilówki AlfaKredyt nie jest możliwe. AlfaKredyt nie umożliwia refinansowania pożyczki. Sprawdź czy istnieje możliwość przedłużenia spłaty AlfaKredyt.

Jest możliwe refinansowanie AlfaKredyt? - poinformuj nas o tym w komentarzu.

👉naciśnij banner lub przycisk i przejdź do AlfaKredyt.

Opinie o AlfaKredyt

Alfa Kredyt Opinie znalezione na stronie firmy:

 • Weronika (Szczecin): Super firma, uczciwa, szybko działają i nie robią problemów. Polecam bardzo. Gdybym miała jeszcze raz wybierać, byłaby to AlfaKredyt ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Krzysztof (Katowice): Alfakredyt to uczciwa firma. Profesjonalna obsługa klienta. Mogę z czystym sumieniem wszystkim polecić ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Marta (Warszawa): Wszystko ok, oferta konkurencyjna. Pieniądze szybko na moim koncie. ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Emil (Poznań): Cennik super! Bardzo szybka wypłata gotówki! Polecam. ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Jadwiga (Zabrze): Nie było żadnych niespodzianek, wzięcie pożyczki było bardzo proste, obsługa miła, pieniądze szybko na koncie ⭐⭐⭐⭐⭐
 • Agnieszka (Wrocław): Firma godna polecenia. Mało formalności, szybka decyzja, wszystko jasne i klarowne

A jakie jest Twoje zdanie o AlfaKredyt? Wyraź opinię o AlfaKredyt na forum, zapraszamy do dyskusji.

Alfa Kredyt Opinie sprawdź lub napisz jakie dokumenty są wymagane w Alfa Kredyt, kiedy można dostać pożyczkę, jaka jest w Alfa Kredyt przyznawalność albo w jakich przypadkach nie udzieli pożyczki - Twój osobisty pogląd na temat Alfa Kredyt, może być cennym źródłem wiedzy i informacji dla innych Czytelników i potencjalnych klientów AlfaKredyt albo starających się o pożyczkę.

Pożyczka AlfaKredyt

RRSO 319.14%

Od 21 do 75 lat
Ile pożyczę od AlfaKredyt?

500 - 6 000 zł

✔️ bez KRD, bez ERIF
Na ile pożyczę od AlfaKredyt?

30 dni

Przedłużenie spłaty: szczegóły na Twoim profilu, zaloguj się i sprawdź!

Informacje prawne i przykład reprezentatywny: Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1000 zł, opłata rejestracyjna: 0,01 zł oprocentowanie: 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 154,90 zł, całkowity koszt pożyczki: 154,91 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1154,91 zł (spłata jednorazowa), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 479,48%. Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki (warunki standardowe): całkowita kwota pożyczki: 2000 zł, oprocentowanie: 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 450,00 zł, całkowity koszt pożyczki: 450,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 2450,00 zł (spłata jednorazowa), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1081,20% Stan na 03.06.2022 r. Szczegółowe inf. na stronie AlfaKredyt, na którą odsyłamy.

Dodaj opinię

AlfaKredyt opinie, recenzja i ocena chwilówki opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń AlfaKredyt opinie, recenzja i ocena chwilówki forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)


Bieżący artykuł na Oferty Pożyczek to "AlfaKredyt opinie, recenzja i ocena chwilówki"

Sprawdź warunki AlfaKredyt