Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna Citi Handlowy to kwota kredytu nawet do 400 000 zł na dowolny cel - sprawdź kredyt hipoteczny Citi, gdzie znajdziesz bardziej szczegółowe informacje. Citi pożyczka hipoteczna może być przeznaczona na dowolny cel konsumpcyjny (niekoniecznie związany z zakupem domu czy mieszkania albo remontem), na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pożyczka hipoteczna Citi

Sprawdź pożyczkę hipoteczną Citi bez zobowiązań - po przejściu na stronę wypełnij prosty formularz kontaktowy i oczekuj na telefon ze strony Citibanku - konsultant ZA DARMO i bez zobowiązań przedstawi szczegóły oferty czy sprawdzi Twoją zdolność kredytową.

Oferta czasowo niedostępna, odnośnik wskazuje na kredyt hipoteczny Citibank.

Pożyczka Hipoteczna - na dowolny cel

Zostaw swoje dane, a doradca Citibanku skontaktuje się z Tobą i przedstawi indywidualną ofert:

  • kwota kredytu do 400 000 zł
  • pieniądze na dowolny cel, w tym na spłatę innych kredytów
  • długi okres spłaty – aż do 20 lat

Przejdź na stronę Citi, aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz też kredyt hipoteczny Citi, dodatkowa gotówka na dowolny cel z pożyczką hipoteczną.

Pożyczka Hipoteczna - formy zabezpieczenia

Formy zabezpieczenia dla pożyczki hipotecznej Citi:

  • ustanowienie hipoteki w Księdze Wieczystej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Polski,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu

Koszty dodatkowe

Jednym z warunków wypłaty kredytu jest przedłożenie w Citibanku polisy stanowiącej dowód zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz zawarcie z Citibankiem w formie pismenej umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości na rzecz Citibanku wraz z potwierdzeniem cesji praw z polisy przez ubezpieczyciela oraz dowodem uiszczenia składki za ubezpieczenie.

W związku z powyższmy klient ponosi koszty ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres kredytowania i możliwość ubezpieczenia nieruchomości poprzez:

  • przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia zawartej przez Citibank i współpracujący z Citi zakład ubezpieczeń lub
  • zawarcie we własnym zakresie z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia nieruchomości, spełniającej minimalne warunki dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej wymaganej przez Citibank

Pożyczka Hipoteczna - oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie, które stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M oraz marży Banku. Stawka referencyjna WIBOR 3M jest to stopa procentowa, po której banki na rynku warszawskim udzielają pożyczek w złotych innym bankom, publikowana przez serwis Reuters Monitor Rates Service (http://reuters.pl/ tr/index.action) o godz. 11.00. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark SA.

Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej marża jest podwyższana o 1,3pp.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Pod odnośnikiem Pożyczka hipoteczna Citi znajdziesz też inne kredyty Citi i pożyczki Citi (sprawdź dostępność).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, zabezpieczonej hipoteką wynosi 11.55% przy następujących założeniach: okres kredytowania 15 lat, całkowita kwota pożyczki 280 000zł, oprocentowanie zmienne 10.80%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 6.90% oraz marża 3,90%. Całkowity koszt kredytu 292 816 zł, w tym: prowizja 1%, tj. 2800zł, odsetki 289 397 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5000 zł), całkowita kwota do zapłaty 573 416 zł, płatna w 180 ratach miesięcznych, równych w wysokości 3 179 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości. Kalkulacja dokonana na dzień 27.06.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. - sprawdź aktualną wartość RRSO oraz warunki na stronie banku Citi.

Dodaj opinię

Pożyczka hipoteczna Citi opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Pożyczka hipoteczna Citi forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)


Bieżący artykuł na Oferty Pożyczek to "Pożyczka hipoteczna Citi"